Open Podium
 
Het doel van het Open Podium is enerzijds om alle Kandidaten de mogelijkheid te bieden ervaring op te doen in podiumkunsten, anderzijds om in de kijker te komen van het artistiek team met als mogelijk doel deelname aan de musicalvoorstelling van Invitéater.
 
Stichting Stimulering Podiumkunsten biedt hiertoe de volgende mogelijkheden:
 
1. Deelname aan één of meer workshopsessies, die we, bij voldoende belangstelling, trachten te organiseren. Diverse facetten van het theaterwezen komen hierbij in verschillende workshops aan bod.
 
2. Actieve deelname aan de jaarlijkse Sing Along middag die we, bij voldoende interesse organiseren
 
3. Kandidaten kunnen op projectbasis benaderd worden voor deelname aan een podiumactiviteit
 
4. Kandidaten kunnen eventueel meewerken aan de Sinterklaasshows
 
 
Wil je ook graag een keer meedoen aan het Open Podium? Of wil je graag in aanmerking komen voor podiumactiviteiten op projectbasis, maar ben je nog geen Kandidaat? Schrijf je dan nu in in de KandiDatabase van Stichting Stimulering Podiumkunsten!
 
Sponsoren